Belediyeler

Türkiye, yerel idare kültürünün tam anlamıyla yerleşebilmiş olduğunun söylenebileceği bir ülke olmaktan bir noktaya kadar uzaktır. Günümüzde pekçok kişi, çevrelerinde görmek istedikleri değişimlerin pekçoğunu devletten ve merkezi idareden beklemeye devam etmektedirler. Oysa, gelişmiş devletlerde ve gelişmiş kültürlerde belediyeler son derece önemli yere sahiptirler. Toplumun lokomotifi olarak nitelenebilecek öğeler, bu kültürlerde daha çok belediyeler olarak öne çıkmaktadırlar. Daha küçük bir insan topluluğu tarafından oluşturulduğu ve kontrol edildiği için, belediye eliyle yapılan işlerin, belediye sınırları içerisinde yaşayan kişileri mutlu edebilme olasılığı daha yüksektir.

Çevresindeki gelişmelere duyarlı olan kişilerin, çevresinde olumlu değişiklikler görmek isteyen kişilerin belediyeler ile ilgili gelişmeleri yakından izlemeleri son derece önemlidir. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, gelişmeler aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya yöneldiği için zaman zaman belediye başkanları onlara olumlu işler yapmaları için verilen yetkileri kendi çıkarları için kullanabilmektedirler. Tamamen kanunlara uygun biçimde yapılabilecek bu tür girişimler karşısında sonuç alabilecek tek bir güç vardır, o da kamuoyu kontrolü. Bir ya da iki kişinin bazı olayların üzerine gitmesi engellenebilirken, bilinçli bir topluluk tarafından göz altında tutulan bir yetkilinin kötü işler çevirmesi neredeyse olanaksızdır.