Link değişimi

Gerçekten doğru verilere ve farklı bakış açılarına ulaşabilmek isteyen kişiler için, birden fazla haber kaynağını ziyaret etmek büyük önem taşıyabilmektedir. Elbette bu anlaşılabilir bir durumdur. Aklı başında kişilerin, görüş oluşturmadan önce birbirinden farklı düşünce tarzlarına sahip kişilerin ya da kaynakların olayları nasıl değerlendirdiklerini incelemeleri icap etmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, haber alma ile ilgili internet sitelerinin de birbirleri ile bir biçimde bağlanmaları akıllıca olacaktır.

İnternet sitesine daha çok ziyaretçi çekmek isteyen internet sitesi sahipleri için bu noktada, link değişimi arayışları son derece anlamlı bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadırlar. Farklı kaynakları izlemek isteyen kişiler, yeni bir kaynak keşfettiklerinde, çok büyük olasılıkla eskiden alışık oldukları kaynakları da izlemeye devam edeceklerdir. Bu nedenle, haber almaya ilişkin yayın yapan internet siteleri arasında link değişimi çalışmalarının verimli olma olasılığı son derece yüksek olacaktır.